خدمات فیبر نوری

خدمات فیبر نوری

خدمات فیبر نوری تبادل داده پارسیان

  • مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی شبکه های فیبر نوری
  • تامین تجهیزات شبکه های فیبر نوری
  • پیاده سازی پروژه های FTTH
  • تامین تجهیزات FTTH
  • توسعه و بهینه سازی شبکه های فیبرنوری
  • خدمات نگهداری، عیب یابی و پشتیبانی شبکه های فیبر نوری
  • ارائه خدمات فیوژن
  • آنالیز و تست شبکه های فیبر نوری

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی شبکه های فیبر نوری به مدت ۱۰ سال توسط تبادل داده پارسیان گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021